วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วิธีแก้ปัญหา ask for genuine microsoft software


ใครเคยเจอปัญหา ask for genuine Microsoft Software เกิดจากตัว windows automatic update ทำงานแล้วตรวจพบว่า windows ที่เราใช้ไม่ใช่ของจริง ปัญหาที่พบคือจะทำให้เครื่องทำงานช้าลง วิธีแก้ก็มีทั้งแบบ manual แก้ไขที่ registry อีกวิธีคือการดาวน์โหลด WGA มาจัดการกับ ask for genuine Microsoft Software เราจะอธิบายวิธีแก้ไขแบบ registry ดังนี้


1.ทำการปิด Automatic Update ก่อน
ไปที่ start ==>> control panel ==>> Automatic Update และทำเครื่องหมายที่ Turn off Automatic Update ==>> OK ดังรูป2.ทำการลบ ask for genuine Microsoft Software ออก
2.1 ไปที่ start ==>> run ==>> พิมพ์ regedit.exe ==>> OK ดังรูป2.2 กดเลือก HKEY_LOCAL_MACHINE ==>> SOFTWARE ==>> Microsoft ==>> 
Windows NT ==>> CurrentVersion ==>> Winlogon ==>> Notify แล้วหา folder ที่ชื่อว่า WgaLogon คลิกขวาแล้วกด Delete ทำการ Restast เครื่องปกติ

4 ความคิดเห็น

กิตติคุณ นาคสน

Thank

phonthap kankham

มันเกิดจากอะไรคับ

kool823

ขอบคุณครับ

รุ่งโรจน์ ผลาเกษ

ขอบคุณมากกกกกกกกกกกกกก

แสดงความคิดเห็น